PLE cartell A3.indd

El cartell del Festival 2018

XXII Festival Internacional de Teatre Còmic del Masnou

Del 17 al 21 de juliol