Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament del Masnou i dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:


 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l’autorització expressa de l’Ajuntament del Masnou. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió sota cap concepte, ni tan sols gratuïtament.
 • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament del Masnou o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Ajuntament del Masnou no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 • L’Ajuntament del Masnou donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.
 • Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació d’entorn segur, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.
 • L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’Ajuntament del Masnou a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l’Ajuntament del Masnou resta assabentat que podrà exercir davant el mateix Ajuntament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la sol·licitud corresponent, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, davant el Registre de l’Ajuntament del Masnou (Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou).
 • D’acord amb el que estableix la LOPD, s’informa els usuaris del web que les dades de navegació de l’usuari NO seran controlades per galetes (cookies).
 • L’Ajuntament del Masnou adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.
 • L’Ajuntament del Masnou no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament.
 • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 • L’Ajuntament del Masnou no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • L’Ajuntament del Masnou no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en el present avís legal.