Ho organitza:

LOGOTIPAJUNTAMENT

Amb el suport de:

DIPUTACIOIGENE

Gestió artística i tècnica:

STEM-15ANYS-retall-quadre

Amb la col·laboració de: